RASSEGNA STAMPA ESTERA/WEB

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  2009  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 archivio  

Anno 2021

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Cliccare sulle immagini per ingrandirle

 

Du retranchement de campagne à la fortification moderne, deux siècles d'évolution de la fortification 1744-1944
Da  departement06.fr del 31 maggio 2021

Animation gratuite organisée par le Département des Alpes-Maritimes dans le parc naturel départemental de la Grande Corniche

Situé sur les communes d’Eze, La Trinité, la Turbie, et Villefranche-sur-Mer, le parc naturel départemental de la Grande Corniche s’étend sur une superficie de 712 hectares. Il est l’une des dernières zones possédant une végétation typique des écosystèmes littoraux des Alpes-Maritimes.

Animation gratuite avec l'Association Histoire Vivante et Archéologie Expérimentale *
 

Le parc naturel de la Grande Corniche compte de nombreux édifices et vestiges d’un passé militaire de la guerre de succession d’Autriche à la Deuxième Guerre Mondiale. Venez découvrir pour quelles raisons cet espace naturel fut à ce point un site géostratégique. 

Cette journée à la découverte de ces édifices commencera par une vidéo projection à la Maison de la Nature. En début d’après-midi, vous serez invité à cheminer dans le parc à la découverte de ces édifices.

L'activité

Activité gratuite sur réservation de 10 heures 30 à 16 heures

Rendez-vous devant la Maison de la Nature, parc naturel départemental de la Grande Corniche, sur la commune d'Eze.
Prévoir des chaussures et vêtements de saison adaptés à la marche en milieux naturels, ainsi qu'un pique-nique et de de l'eau, éventuellement un appareil photo.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'Association Histoire Vivante et Archéologie Expérimentale au 06.22.49.62.01. Dans l’hypothèse d’une dégradation météorologique, l’animateur vous informera de l’annulation de l’activité par téléphone ou par courriel la veille au plus tard à 18 heures.

Informations COVID-19 :

respect des distanciations physiques ( 1,5 mètre minimum) ;
port du masque obligatoire à la Maison de la Nature et pendant l’activité ;
les participants sont invités à respecter les consignes des animateurs lors de l’activité.

Accès

Par l'autoroute A8, prendre la sortie La Turbie puis suivre la route départementale (RD) 2564 jusqu'au col d'Èze. A droite, prendre la route de l’Adret puis celle de la Revère jusqu’au fort de la Revère. Un panneau vous indiquera la direction de la Maison de la Nature.
Depuis Nice, ppendre la route métropolitaine (RM) 2564 en direction de La Turbie jusqu'au col d'Eze. Puis prendre à gauche la route de l’Adret puis celle de la Revère jusqu’au fort de la Revère. Un panneau vous indiquera la direction de la Maison de la Nature.
Coordonnées G.P.S. :
Latitude : 43.737234 | Longitude : 7.369224
Altitude : 659 mètres

Rejoignez aussi écologiquement votre animation grâce aux transports en commun sur le site zou.maregion.fr/Grande Corniche/Fort de la Revère .
A l’arrêt du bus « Col d’Eze », prendre la route qui monte vers le parc et ce jusqu’au parking du Fort de la Revère. Passer le portail devant le fort, puis continuer sur la route en descendant, environ 300 mètres jusqu’à la Maison de la Nature.
Compter 30 minutes de marche jusqu’au point de rendez-vous.

 

Help mee erfgoed uit de Koude Oorlog in beeld te brengen
Da erfgoedstem.nl del 19 maggio 2021

Referentiebeeld. Vliegtuig Koude Oorlog Foto: Cobatfor via wikimedia

Ze staan er verwaarloosd bij of vallen nogal eens ten prooi aan sloop: bouwwerken die herinneren aan de Koude Oorlog. Stichting Menno van Coehoorn maakt zich zorgen over het erfgoed en wil in kaart brengen wat er nog over is. Erfgoedliefhebbers worden te hulp gevraagd om mee te zoeken.

De urgentie van de grootschalige inventarisatie door stichting Menno van Coehoorn is hoog. Het komt regelmatig voor dat een lokale gemeentelijke erfgoedafdeling of erfgoedorganisatie niet op de hoogte is van het bestaan van Koude Oorlog-objecten binnen de gemeente. Volgens de stichting voor behoud van historische verdedigingswerken worden schrikbarend veel cultuurhistorisch relevante overblijfselen van de Koude Oorlog zonder pardon gesloopt.

Erfgoed met een intrigerend verhaal

Luchtwachttoren Oudemirdum. Foto: TUFOWKTM via wikimedia CC BY 2.5
Ons Koude Oorlog-erfgoed vertelt een uniek en zeer bijzonder verhaal. Nederland was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verrast hoe gemakkelijk Nazi-Duitsland ons land bezette. In de eerste jaren van de Koude Oorlog realiseerde Nederland zich dat we ons moesten voorbereiden op een mogelijke derde wereldoorlog.

Luchtwachttoren Oudemirdum. Foto: TUFOWKTM via wikimedia CC BY 2.5

De spanningen liepen gedurende de Koude Oorlog (1949–1989) hoog op, met als hoogtepunt de Cubacrisis (1962), waarin de wereld letterlijk vreesde voor een allesvernietigende atoomoorlog. Hoe konden we ons hier zo goed als mogelijk op voorbereiden?

In Nederland herinneren nog veel objecten hieraan: openbare schuilplaatsen, militaire kazernes en vliegvelden, militaire en civiele bunkers, noem maar op. Sommige bouwwerken uit deze tijd springen duidelijk in het oog, zoals de toren van het Korps Luchtwachtdienst in Oudemirdum vanwaaruit werd uitgekeken naar laagvliegende vijandelijke vliegtuigen. Andere objecten zitten wat meer verstopt.

Over het hoofd gezien

Hoe kan het dat deze sprekende objecten die een verhaal vertellen over de recente geschiedenis zo snel verdwijnen? “De reden is betrekkelijk simpel”, zo licht Rutger Noorlander toe, één van de Koude Oorlog-experts die betrokken is bij de inventarisatie: “Doordat nu veel objecten onzichtbaar en onbekend zijn, ontbreekt maatschappelijk draagvlak voor behoud. Onbekend maakt onbemind. Zo worden deze objecten simpelweg ‘over het hoofd gezien’ en zonder protest gesloopt of sterk aangetast.”

Zonde, vindt de stichting. “De objecten vertellen een bijzonder verhaal, het verhaal van de atoombom en een mogelijke Derde Wereldoorlog. De bouwwerken zijn sprekend voor hoe we ons probeerden voor te bereiden op het allerergste en hoe mensen ook thuis noodplekken probeerden te creëren”, vertelt Rutger Noorlander aan Friesch Dagblad. “Veel objecten waren staatsgeheim en onzichtbaar. Dus bijna niemand weet eigenlijk wat er was en veel mensen kennen de waarde niet.”

Werkgroep Koude Oorlog

Openbare schuilplaats in Noordertunnel Utrecht. Foto: Raphael Smid

Calamiteitenhospitaal UMCU. Foto: Raphael Smid

Commandoruimte in Rijswijk. Foto: Raphael Smid

Daarom heeft Stichting Menno van Coehoorn de Werkgroep Koude Oorlog opgericht, waarin Koude Oorlogexperts zich met elkaar inzetten om de overblijfselen van de Koude Oorlog te inventariseren en in kaart te brengen.

Het doel is om binnen twee jaar een zo compleet mogelijke lijst te hebben van objecten van de Koude Oorlog in Nederland en Nederlandse Koude Oorlog-objecten in het buitenland. Gemeenten, erfgoedorganisaties, bedrijven en particulieren kunnen deze lijst gebruiken om de Koude Oorlog-objecten er in hun gemeente of regio te ontdekken en beschermen.

Helpt u mee?

De leden van de Werkgroep Koude Oorlog zijn reeds goed ingevoerd in het onderwerp en Stichting Menno van Coehoorn heeft een netwerk van correspondenten in het land. Toch zijn er nog veel objecten die buiten de radar vallen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschuilplaatsen en privéschuilplaatsen uit de tijd van de Koude Oorlog. Kent u een Koude Oorlog-object in uw omgeving? Neem dan contact op met Stichting Menno van Coehoorn, via info@coehoorn.nl, zodat ook dit object kan worden opgenomen in de inventarisatie.

 

Russian Zircon Hypersonic Missile Tests in Final Stage
Da defenseworld.net del 18 maggio 2021

Tsirkon test on October 6, 2020.

Russia’s Zircon (Tsirkon) hypersonic missile which would be equipped on submarines and surface ships is in the final stages of testing.

"The tests are going on as planned and are at the final stage," Vladimir Pospelov, a member of the board of the Military-Industrial Commission and a member of the Marine Board under the government of Russia, was quoted as saying by state-owned RIA Novosti.

In March, a source in the military-industrial complex told Russian state media that flight trials of Zircon had been completed. State trials began earlier this month.
Two launches of the missile from an underwater carrier will take place this year. State trials of the same is scheduled for 2022. Serial deliveries of the missile will also start next year.
In October 2020, the lead frigate of Project 22350 Admiral Gorshkov fired a Zircon for the first time at a sea target located in the Barents Sea.
The Zircon 3M-22 hypersonic missile was designed by NPO-machinostroeniya in Reutov in Moscow region. It is a part of 3K-22 (Zircon code) complex which NATO reports as SS-N-33. The missile can develop a speed of Mach 9 and fly at an altitude of 30-40 km where the range and speed increase as air resistance is smaller. Experts estimate the payload at 300-400 kg and the missile length at 8-10 meters. The missile is to be fired from universal vertical launchers 3S-14 on warships and submarines and from Bastion mobile coastal missile launchers.

 

De vier Utrechtse lunetten kennen we allemaal: maar waarom liggen ze er eigenlijk?
Da ad.nl del 9 maggio 2021

Lunet I, ingeklemd tussen de Waterlinieweg,Koningsweg en het Jaagpad. Foto is gemaakt in1990. © Het Utrechts Archief

Tussen 1822 en 1828bouwde Utrecht de vier lunetten op deHoutense Vlakte, als onderdeel van deNieuwe Hollandse Waterlinie. Lunet I -een klein fort in de vorm van eenhalve maan - was als laatste klaar. Hetis nu een oase van rust.

Honderden keren langs gelopen en gereden, maar er nog nooit op geweest: Lunet I, ingeklemd tussen het Jaagpad, de Waterlinieweg en de Koningsweg. Het is typisch zo’n plek waarvan je denkt: mag je er nu wel of niet onaangekondigd een kijkje nemen? Maar omdat het hek tijdens het hardlooprondje op zaterdagmiddag wagenwijd openstaat, toch maar eens een poging wagen.

Wie op Google Maps kijkt, ziet de bijzondere vorm van dit kleine fort, met aan de frontzijde twee geknikte zijden die naar elkaar toelopen in een punt. Alsof het de punt van een speer is. Deze punt wordt ook wel saillant genoemd, ‘op de vijand gericht’. De schuine zijden heten flanken. De achterzijde, in dit geval de plek waar je binnenkomt, wordt de keel genoemd. Met een beetje fantasie heeft Lunet I de vorm van een halve maan. Lune is het Franse woord voor maan. Vandaar de naam. Wekelijks blikken we terug op een nieuwsgebeurtenis van jaren geleden. Dit keer: de vier lunetten.

Rondje

Lunet I bestaat onder meer uit tweeflankkazematten, een in onbruikgeraakte atoomschuilbunker en eenmitrailleurkazemat. Een kazemat is eenbetonnen bouwwerk, vaak ingericht voorhet opstellen van geschut en voorzienvan schietgaten. De atoomschuilbunkerop Lunet I is gebouwd in het begin vande jaren vijftig van de vorige eeuw, vlakna het uitbreken van de Koude Oorlog.De bunker was in gebruik alscommandocentrum van de organisatieBescherming Bevolking (BB).

Anno 2021 heeft Lunet I meerderegebruikers. De linkerkazemat vormt hetFort van de Democratie, een initiatief vande stichting Vredeseducatie. Derechterkazemat is in gebruik alsbuitenschoolse kinderopvang. Ad Hocbeheert de atoomschuilkelder enverhuurt de ruimte weer door aancreatieve ondernemers in muziek, film enanimatie. Ook Grounded heeft er eenplek. Grounded omschrijft zichzelf alseen open community en zet zich opallerlei manieren in voor duurzaamheid,onder meer met projecten rondom kunst,educatie en eten. Deze middag zijn eenpaar leden van Grounded bezig met hetaanleggen van een groentetuin op delinkerflank van het fort.

Loop gerust een rondje, zeggen ze.Makkelijker gezegd dan gedaan: aan deranden van het lunet is onlangs flinkgesnoeid. Wie over een stronkjestruikelt, ligt in het prikkeldraad of de fortgracht. Het is in elk geval een
prachtplek. Groen en rustig.

Halve maan

Lunet I is één van de vier lunetten op de Houtense Vlakte, een gebied tussen Utrecht, het Utrecht Science Park en Houten. Deze vlakte ligt hoger dan de omgeving. Alle vier lunetten hebben de vorm van een halve maan. Samen vormen ze echter één verdedigingswerk, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vier lunetten zijn gebouwd in het begin van de negentiende eeuw, bij de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Doel: de belangrijke steden in het westen van het land te verdedigen tegen vijanden uit het oosten. De waterlinie liep van de Biesbos in het zuiden, oostelijk langs Utrecht, naar de toenmalige Zuiderzee bij Muiden. Daar viel de linie samen met de Stelling van Amsterdam.

De verdedigingsfunctie was gebaseerd op inundatie van grote gebieden, waarbij grote vlakten tientallen centimeters onder water werden gezet: net niet diep genoeg om te bevaren, maar diep genoeg om bijvoorbeeld sloten aan het zicht te onttrekken en het doorwaden van onder meer vijanden te paard onmogelijk te maken. Een prachtig systeem, maar toch waren er enkele zwakke plekken in de verdedigingslinie. Denk aan dijken, bevaarbare rivieren en de Houtense Vlakte. De vlakte lag simpelweg te hoog om onder water te zetten. Om deze zwakke plek in Utrecht toch niet zwak te laten zijn, werd gekozen voor de bouw van vier gelijkvormige verdedigingswerken. Per lunet werden zo’n 2000(!) houten funderingspalen gebruikt, in totaal waren er miljoenen bakstenen nodig. Elk fort kreeg een twee meter dikke en vijf meter hoge buitenmuur. Daarop werd vervolgens een grondlichaam aangelegd. Elk lunet werd omgeven door water.

Anders dan de naam doet vermoeden, werd Lunet I als laatste opgeleverd, in 1828. Lunet II was de eerste die klaar was, in 1826. Lunet II is nu het kantoor van de Monumentenwacht Utrecht. Lunet III (buitenschoolse opvang, scouting en twee woningen) en Lunet IV (zorgfort en lunchroom) liggen in het Beatrixpark in de wijk Lunetten. Lunet II is bij een volgend hardlooprondje aan de beurt.

 

Virtuele tour door de bunkers is nu klaar voor bezoekers: via smartphone of tablet de Duitse verdedigingswerken in
Da ijmuidercourant.nl del 5 maggio 2021

Di Richard Strekelenburg

WIJK AAN ZEE

De 360-gradentour voor de bunkers van Wijk aan Zee is klaar. Bezoekers kunnen nu virtueel, en dus coronaproof, door de Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog.

Roos en Susanne Meeuwissen van 360 Superview maakten in februari van dit jaar opnamen in de bunkers. Die beeldenzijn nu verwerkt en door vrijwilliger en bunkerkenner Dario Lo Cascio voorzien van begeleidende teksten. Voor de Manschappenbunker M151 en de Radarbunker V143 aan De Zwaanstraat en de Küver 451a in het Gaasterbos zijnde teksten inmiddels met spraak, foto’s en films toegevoegd en ingepast.

Vanaf nu kan iedereen die wil, dus via laptop, smartphone, tablet op pc de bunkers in. Ook is het mogelijk een persoonlijketour vanuit huis te boeken.

De link van de videotour is, via de website
www.rondjewijkaanzee.nl , te downloaden.

De Vereniging Rondje Wijk aan Zee die de bunkers beheert, hoopt in de zomer ook weer bezoekers fysiek te kunnenverwelkomen. vanwege de coronamaatregelen is dat al een jaar niet mogelijk.

 

U.S. Aborts Minuteman III ICBM Missile Test Launch
Da defenseworld.net del 5 maggio 2021

A test launch of United States’ Minuteman III intercontinental ballistic missile (ICBM), capable of carrying multiple self-guided nuclear warheads, scheduled for Wednesday, was aborted just prior to launch, the US Air Force's Global Strike Command said.

"The cause of the ground abort is being investigated and Air force Global Strike Command is assessing the potential to reschedule the launch,” a statement from the Command said.

The missile was scheduled to launch at 00:15 on Thursday, US West Coast time from a silo launcher at Vandenberg AFB in California.
The unarmed warhead of the rocket was supposed to, having flown 6.76 thousand km, hit a given target at the American range in the area of the Kwajalein atoll (Marshall Islands) in the central part of the Pacific Ocean.

"The goal of the ICBM test program is to confirm and verify the effectiveness, readiness and accuracy of the weapon system," the command had said earlier. Minuteman III with a range of 12 thousand km is the only silo-based ICBM in the US strategic nuclear forces.

Test ICBM Minuteman III was supposed to be the second in 2021. The previous one was carried out on February 23 of this year.
The United States currently has some 400 such missiles, each capable of carrying up to three nuclear warheads.

 

Informatiebord Atlantikwall onthuld
Da bollenstreekomroep.nl del 5 maggio 2021

Foto's: Richard van Egmond

Noordwijk – Burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Roberto ter Hark hebbenwoensdag, op Bevrijdingsdag, bij het Palaceplein een informatiebord over de Atlantikwall onthuld.

Het bord staat bij een stuk anti-tankmuur uit de Atlantikwall.

Dat werd tijdenswerkzaamheden op 22 oktober 2020 uit de bouwput bij het Palaceplein getakeld. Hetnieuwe monument is een herinnering aan de oorlogsjaren en de impact ervan opbadplaats Noordwijk aan Zee.

De Atlantikwall werd in de Tweede Wereldoorlog als verdedigingslinie door de Duitserslangs de kust aangelegd ter voorkoming van een geallieerde aanval.

 

Oude V&D in Roosendaal verbergt een bunker uit 1943: op zoek naar verhalen
Da omroepbrabant.nl del 4 maggio 2021

Di Erik Peeters

Wie kent het verhaal achter de mysterieuze Roosendaalse stadsbunker? Stadshistoricus Joss Hopstaken is op zoek naar meer informatie over de bunker die sinds 1943 min of meer verscholen ligt achter het voormalige V&D-pand in het centrum van Roosendaal. De feiten rondom het kleine nazi-relikwie zijn bekend maar van de achtergronden weten we nog te weinig.

Het is geen geheim dat de bunker deel uitmaakte van een ondergronds telefoonnet van de Duitse Wehrmacht. De betonnen ruimte was ingericht als schakelstation voor de eigen telefonielijnen van de bezetter. De nazi’s vertrouwden de PTT niet en ze vonden het Nederlandse telefoonnet veel te “Ik vermoed dat de bunker door een Nederlandse aannemer is gebouwd in opdracht van de Duitsers.Dat was tijdens de oorlog heel gebruikelijk. Ook de verdedigingswerken van de Atlantikwall langs dekust werden immers voornamelijk door Nederlanders gebouwd”, legt Joss Hopstaken uit.

Sterk bouwwerk

De bunker staat pal naast het huidige KPN gebouw dat dateert uit 1950. Het vorige PTT-gebouw uit1913 dat op dezelfde plek stond, hebben de Duitsers vlak voor de bevrijding in oktober 1944opgeblazen. De bunker bleef onbeschadigd. Mogelijk omdat het bouwwerk voor de Duitsers nietbelangrijk genoeg was: “We vermoeden dat het schakelstation nooit in gebruik genomen is.Daarvoor zijn ze te laat begonnen met de bouw”, aldus de stadshistoricus. Dat het gevaarte ook na de oorlog gespaard is gebleven, komt waarschijnlijk omdat het opblazenervan gebouwen in de buurt had kunnen beschadigen. Nu, na bijna tachtig jaar, overwoekerenplanten en mos de betonnen constructie. De ingang is jaren geleden dichtgemetseld en binnen is erniks meer te vinden. Toch vindt de stadshistoricus het belangrijk dat het bouwwerk behouden

“Ik zou het goed vinden wanneer mensen hier eens aan de slag zouden gaan om de bunker toonbaarte maken. Het hoeft geen attractie te worden maar hij moet wel bewaard blijven. Bunkers wordensteeds zeldzamer en dan staat hij hier in Roosendaal ook nog eens midden in het centrum. Ik kengeen ander voorbeeld hiervan.”

De bunker is weliswaar voor de eeuwigheid gebouwd maar de houdbaarheidsdatum van informatieerover is beperkt. De stadshistoricus roept daarom mensen die nog iets kunnen toevoegen aan hetverhaal van de Roosendaalse stadsbunker op om zich te melden. Zowel verhalen over de bunkertijdens en na de oorlog zijn welkom.

Belangrijk litteken

Joss: “De bunker is een litteken dat ons af en toe kriebelt en ons herinnert aan de vreselijke ellendevan de Tweede Oorlog. Maar het is ook een tastbaar monument waarmee we het verhaal nog inlengte der jaren kunnen blijven doorgeven aan jongeren.”

 

Bijzondere docu over Defensiehaven gaat in première
Da gelderlandert.nl del 4 maggio 2021

ARNHEM - De bijzondere documentaire 'Geheim aan de Rijn’ gaat donderdagavond 6 mei in première. De docu draait om de mysterieuze geschiedenis van de Arnhemse Defensiehaven.

Eerder dit jaar was de gemeente al bezig met het uitbaggeren van deze haven, waarbij naast de nodige mysterieuze verhalen, ook een flink aantal militaire restanten opdoken. Nu is er dus een dertig minuten durende documentaire over deze bijzondere plek gemaakt.

De haven was onderdeel van de IJssellinie: een waterlinie uit de Koude Oorlog die het land moest beschermen tegen een mogelijke inval van de Russen. En dus was de IJssellinie en ook de Arnhemse haven, tot het einde van die oorlog strikt geheim. In de docu vertellen verschillende oud-militairen over hun ervaringen rondom deze haven.

De première vindt online plaats op 6 mei om 20.00 uur via het Facebookevenement van mijnGelderland en Gemeente Arnhem. Ook ná de première is de docu nog te zien, via het Youtube-kanaal van de gemeente.

Getipt voor jou

In deze tijd kan iedereen wel wat extra ontspanning gebruiken. Maak voordelig kennis met een blad naar keuze. Je hebt al een proefabonnement voor 10,- Stopt vanzelf.